Şirketler İçin Eğitimler

Ben İnsan Akademi bünyesinde var olan akademisyenlerimiz ve uzman eğitmenlerimiz ile “Çalışan ve ailesi odaklı iyi olma (well-being) eğitimlerimizi, ihtiyaçlarını tespit ettiğimiz şirketlere göre tasarlamaktayız.

2020 yılının ilk çeyreğinden bu yana küresel salgın sebebiyle çalışma hayatında yaşanan köklü değişiklikler, insanın uyum sağlamaya yönelik sahip olması gerektiği zaten bilinen niteliklerin her zamankinden kuvvetli bir şekilde vurgulanır hale gelmesine neden oldu.

Neden-sonuç ilişkilerinin takip edilemediği, son derece hızlı ilerleyen bir iş yaşantısında her daim geçerli reçetelerin sunulamayacağının farkında olan Ben İnsan Akademi, bireylerin ve bireylerden oluşan işletmelerin bu akışa uyum sağlayabilmesi için ihtiyaç duyduğu nitelikleri onlara kazandırabilecek çözüm önerileri sunmaktadır.

Bunu yaparken birbirleri ile son derece yakın ilişkide olan psikanalitik yaklaşım, felsefe, duygusal zeka, mindfulness, ‘neuroscience’, motivasyon,  yönetim ve liderlik gibi konuları harmanlayarak çözüme giden yolun ilk ve en önemli merhalesi olan ‘farkındalığın’ oluşturulmasını hedeflemektedir.

MINDFULNESS 101

Mindfulness Modern Programı (MMP), mindfulness ile nörobilim, özşefkat, pozitif psikoloji, motivasyon tasarımı, hikayeleştirme gibi pek çok farklı disiplini birleştiren ve her yıl güncellenen bir programdır.

DETAYLAR

ŞİRKETLER İÇİN KOÇLUK

Potansiyeli üst düzeye çıkardığından, gizli üretkenlik kaynaklarını harekete geçirir. İş performansını arttırır. Yönetim becerilerini geliştirir. Zaman yönetimini iyileştirir. Takım çalışması verimliliğini arttırır.

DETAYLAR