Aslı Canan Yılmazsoy Okutur

1980 yılında Eskişehir’de doğdu.

1993 yılında Eskişehir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü’nü kazandı ve dört yıllık eğitimini okul birincisi olarak tamamladı.

1997 yılında özel yetenek bursu ile Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne kabul edildi. Resim, Desen, Seramik, Heykel, Tasarım ve Fotoğraf atölyelerinin yanı sıra Sanat Tarihi, Sanat Felsefesi ve Küratöryel Çalışmalar dersleri aldı. Psikanaliz ve Toplumsal Cinsiyet kuram ve kavramları üzerine heykel ve enstalasyonlar yaptı.

2002 yılında Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Güzel Sanatlar Bölümü’nden birincilikle mezun oldu.

2003-2005 yılları arasında Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde ilk yüksek lisans derecesini tamamladı.

Çevre/Mekân Psikolojisi ve İnsan Davranışları, Sanat Mekânları Tasarımı ve Ziyaretçi Davranış Çalışmaları konularına odaklandı. Müze ve sanat galerilerinde mekânın ve sergilenen eserlerin algılanmasındaki bireysel farklılıklar ve bunlara bağlı olarak değişen ziyaretçi davranışları üzerine akademik çalışmalar yaptı. Tezi, Türkiye’de alanında yapılan ilk çalışma olarak uluslararası hakemli bir dergide yayınlandı.

2006-2009 yıllarında Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Öğretim ve Araştırma Asistanı olarak Osmanlı ve Türk Sanat Tarihi konusunda Prof. Dr. Günsel Renda ile çalıştı.

Aynı zamanda, Enstitü’nün Anadolu Medeniyetleri ve Kültürel Miras Yönetimi programından ikinci yüksek lisans derecesini aldı. Osmanlı Resim Sanatı, Cumhuriyet Dönemi Türk Resmi, Türkiye’de Müzecilik, Sanat Koleksiyonları ve Sanat Piyasasının Oluşumu üzerine araştırmalar yaptı. Kurumların Sanata Yatırımı ve Türk Bankalarının Sanat Koleksiyonları hakkında bir tez tamamladı.

2007 yılında Peppers & Rogers Group Dubai ofisinde kültür-sanat projeleri ve yönetim stratejileri konusunda danışman olarak çalıştı.

2009 yılında Pera Müzesi Çocuk Eğitim Programı kapsamında gönüllü müze eğitmenliği yaptı.

2010-2011 yıllarında Istanbul Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nın Kültürel Miras ve Müzeler Direktörlüğü’nde çalıştı ve birçok sergi, yeni müze ve uluslararası konferans projelerinde yer aldı.

2011-2016 yılları arasında TÜRVAK Sinema-Tiyatro Müzesi’nde, Müze’nin çocuk ve yetişkinlere yönelik eğitim programlarını kurdu ve yönetti. Müze koleksiyon sergileri, film gösterimleri ve yerli/yabancı film festivallerinin organizasyonunu gerçekleştirdi. Vakıf bünyesinde yayınlanan sinema dergisinin editörlüğünü yaptı ve yazar olarak katkıda bulundu.

2012-2020 yıllarında BİLMED (Bilkent Üniversitesi Mezunlar Derneği) Kültür-Sanat ve İletişim Komiteleri başkanlığı yaptı; Dernek üyeleri için müze gezileri ve sanat atölyeleri organize etti.

2016-2020 yılları arasında dünyaca ünlü Madame Tussauds Müzeleri’nin İstanbul’daki merkezinin sanat stüdyosunu yönetti. Bu süreçte Berlin ve Londra’da eğitimler aldı. Müzenin küratörlüğünü yaptı ve heykel/portre sanatçılarına eğitimler verdi.

2020 yılından itibaren çeşitli projelerde yaratıcı yönetmenlik ve danışmanlık yapmakta, resim ve seramik çalışmalarına bireysel olarak devam etmekte ve görsel sanatlar eğitimleri vermektedir.

Back to Top