Kurumlarda Koçluk Ne Kazandırır?

 • Potansiyeli üst düzeye çıkardığından, gizli üretkenlik kaynaklarını harekete geçirir.
 • İş performansını arttırır.
 • Yönetim becerilerini geliştirir.
 • Zaman yönetimini iyileştirir.
 • Takım çalışması verimliliğini arttırır.
 • Bütünsel dengeyi sağlar ve karlılığı arttırır.
 • Yöneticileri yeni rollerinde destekler.
 • Değişim yönetimini sağlar.
 • Somut ve hızlı sonuçlar alınmasını sağlar.
 • Motivasyon düzeyini yükseltir.

Kurumlardaki Koçluk Tipleri

1. Bire Bir Koçluk ( Yönetici Koçluğu) :

 • Yöneticilik ve liderlik kapasitesinin geliştirilmesi,
 • Karşılaşılan problemlerin çözümü ve fırsatların değerlendirilmesi,
 • Hedef koymak ve hedefe giden yolda karşılaşılan zorluklarla başa çıkma metodları geliştirebilmesi,
 • Edinilen yöntem ve metodların kararlılıkla sürdürülmesi,
 • Yeni düşünüş ve davranış yolları edinmesi,
 • Kendini değerlendirme ve analiz etme beceri ve alışkanlıklarının kazandırılması,
 • Yaşamdaki roller, kimlikler ve bu kimlikler altındaki değerlerin bulunması ve bilinçli farkındalıkla kullanılmasını sağlar.
 1. Takım Koçluğu:
 • Takım ruhunun aşılanması ile iletişimin artması,
 • Çalışma ortamında kalıcı üretkenliği destekleyen, olumlu tutum artışı,
 • Departmanlar arasındaki anlayış ve işbirliğinin arttırılması,
 • İş gücünün arttırılması,
 • Çözüme ve sonuçlara en doğru ve hızlı bir biçimde götüren yapıcı çatışma becerilerinin geliştirilmesi,

Varsa takım içinde çıkar çatışmalarının önüne geçilmesini sağlar.

Uzman:

PCC Gamze Cakir,
ACC Nihan Haydaroglu,
PCC İhsan Yelkencioğlu

Back to Top